array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.0088"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0101"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.0190"
}
Pembangunan Organisasi Pendidikan | Mohamad Najib Abdul Ghafar | Penerbit UTM Press | 978-983-52-1336-6 | E-Sentral Ebook Portal

Pembangunan Organisasi Pendidikan by Mohamad Najib Abdul Ghafar

Pembangunan Organisasi Pendidikan by Mohamad Najib Abdul Ghafar from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
ISBN: 978-983-52-1336-6
File Size: 2.08 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Sinopsis

Perubahan sentiasa berlaku secara dalaman atau luaran. Manusia dan persekitaran berubah untuk kesenangan, kesempurnaan dan kesinambungan kehidupan. Pembangunan organisasi merujuk kepada perubahan dalam organisasi melalui beberapa siri dan aktiviti terancang untuk mencapai matlamat business. Buku ini membincangkan konsep pembangunan organisasi secara terperinci merujuk kepada situasi universiti, kolej, sekolah dan institusi pendidikan lain. Ianya sesuai untuk pengurus dan pembuat polisi organisasi yang memerlukan perubahan demi berdaya saing dalam business mereka. Bab awal menerangkan secara ringkas pembangunan dan perubahan organisasi serta konsep intervensi yang boleh dilaksanakan sebagai strategi perubahan terancang. Bab–bab seterusnya menerangkan secara lebih terperinci setiap komponen konsep dan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk menangani isu–isu perubahan. Pembaca boleh mengenal pasti isu dalam organisasi masing–masing dan kemudian membuat keputusan memilih pendekatan yang sesuai untuk menangani perkara tersebut.

Reviews

Write your review

Recommended