array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.1008"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0072"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.1080"
}
Pengkomputeran Selari | Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusuf, Norma Alias | Penerbit UTM Press | 978-983-52-1075-4 | E-Sentral Ebook Portal

Pengkomputeran Selari by Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusuf, Norma Alias

Pengkomputeran Selari by Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusuf, Norma Alias from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Category: Engineering & IT
ISBN: 978-983-52-1075-4
File Size: 9.01 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Sinopsis

Pengkomputeran selari merupakan gabungan berbilang pemproses atau berbilang teras yang tidak bersandar antara satu dengan yang lain dari segi ruang memori dan beroperasi secara bersama. Teknologi ini telah digunakan secara meluas dalam menyelesaikan pelbagai masalah fizikal yang bersifat global. Teknologi ini juga didapati mampu melaksanakan proses pengiraan yang kompleks, iaitu dapat menampung ruang ingatan yang cukup besar dan menyelesaikan masalah yang melibatkan saiz data yang sangat besar. Buku Pengkomputeran Selari ini mendedahkan kepada pembaca tentang perkara yang berkaitan pengkomputeran selari seperti definisi, perkembangan, jenis, kelebihan dan kelemahan, skop penggunaan, serta isu dan cabaran dalam menggunakan pengkomputeran selari. Turut didedahkan juga tentang seni bina pengkomputeran selari, perkakasan dan perisian yang terlibat dalam pembangunan sistem komputeran selari, operasi komunikasi, pembangunan algoritma selari, dan ukuran prestasi bagi pengaturcaraan selari. Selain itu, aplikasi sistem pengkomputeran selari dalam pelbagai bidang seperti perubatan, kejuruteraan, dan robotik juga dibincangkan dalam buku ini. Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah dan pelajar, serta sebagai rujukan kepada penyelidik dan pembaca umum yang berminat untuk mempelajari tentang teknologi komputer, khususnya pengkomputeran selari dengan lebih mendalam.

Reviews

Write your review

Recommended