Tíha Cti (Sága Králové a ?arod?jové – Kniha ?. 3) by Morgan Rice

Tíha Cti (Sága Králové a ?arod?jové – Kniha ?. 3) by Morgan Rice from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Morgan Rice
Category: Teen Novel
ISBN: 9781632915221
File Size: 5.98 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

“D?ní nabité fantasií, které dozajista pot?ší p?íznivce p?edešlých román? Morgan Rice, a také nadšence tvorby, jakou je nap?íklad CYKLUS D?DICTVÍ od Christophera Paolini.... P?íznivci fikce pro mladistvé budou doslova pohlceni tímto nejnov?jším dílem autorky a budou prahnout po její další tvorb?.”--The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup drak?)Nejprodávan?jší série ?íslo 1! TÍHA CTI je t?etí knihou z epické fantasy ságy autorky Morgan Rice KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ (která za?íná knihou VZESTUP DRAK?, která je ke stažení zdarma)!V knize TÍHA CTI se Kyra kone?n? setkává se svým tajemným strýcem a je šokována, když objeví, že není tím mužem, jakého o?ekávala. Pustí se do tréninku, který testuje její výdrž a frustruje ji, protože brzy naráží na hranice svých sil. Neschopná povolat svého draka, neschopná najít svou sílu hluboko uvnit?, s pocitem naléhavosti, aby pomohla svému otci ve válce, Kyra zpochyb?uje, že bude v?bec kdy schopná stát se bojovnicí, jakou si p?ála být. A když se hluboko v lese setká se záhadným chlapcem, který má v?tší moc, než ona, p?emýšlí, co má pro ni její budoucnost opravdu nachystáno.Duncan sestoupá z vrcholk? Kosu se svou novou armádou, a i když ?elí velké p?evaze, pustí se do riskantní invaze hlavního m?sta. Ví, že jestli vyhraje, za prastarými zdmi ho ?eká starý král a jeho doup? vznešených a aristokrat?, kte?í mají všichni své vlastní cíle, všichni jsou ochotni rychle podvést stejn? jako rychle p?ijmout zm?nu. Sjednocení Escalonu možná bude skute?n? t?žší, než jeho osvobození.Alec musí v urské tvrzi za?ít používat své jedine?né dovednosti, aby pomohl obran?, mají-li mít šanci bránit se proti rýsující se pandesianské invazi. Je užaslý, když se setká s Dierdrou, nejsiln?jší dívkou, jakou kdy potkal. Když Dierdra dostane šanci postavit se proti Pandesii, a state?n? jí ?elí, p?emýšlí, zda její otec a jeho muži jí budou tentokrát oporou.Vesuvius vede národ svých Sk?ítk? p?es zranitelný Escalon, devastuje zemi, zatímco Theos, rozzu?en díky starosti o svého syna, se sám vydá pustošit a nezastaví se, dokud nebude celý Escalon v plamenech.Se svou silnou atmosférou a ucelenými postavami je TÍHA CTI ohromující ságou o rytí?ích a bojovnících, králech a lordech, o cti a udatnosti, kouzlu, osudu, nestv?rách a dracích. Je to p?íb?h lásky a zlomených srdcí, zklamání, tužeb a zrady. Je to vrcholná fantasy, která nás zve do sv?ta, na který už nikdy nezapomeneme, do sv?ta, který osloví ?tená?e obou pohlaví a každého v?ku.KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ – kniha ?tvrtá – bude již brzy k dostání. “Pokud jste si mysleli, že po skon?ení ságy ?arod?jova prstenu již není pro co žít, pak jste na omylu. Morgan Rice p?ichází s p?íslibem další vynikající série, kde nám umož?uje pono?it se do fantazie o sk?ítcích a dracích, chrabrosti, cti, kuráže, kouzla a víry ve vlastní osud. Morgan se znovu poda?ilo vykreslit silné postavy, které nás nutí je povzbuzovat na každé stránce….Dílo najde své místo v knihovnách všech p?íznivc? dob?e psané fantasy literatury.”--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (o knize Vzestup drak?)“ [Kniha] je úsp?chem – hned od samotného za?átku.... Je to mimo?ádná fantasy...a za?íná, jak se o?ekává, bojem hlavního hrdiny, který hladce vpluje mezi širší okruh rytí??, drak?, kouzlo a nestv?ry, a také do svého osudu....Najdeme zde všechny požitky bujné fantasy, od voják? a bitev, až k rozporu se sob? samými....Doporu?ená volba pro každého, kdo si umí vychutnat epické fantasy dílo, které je plné silných a v?rohodných dospívajících hrdin?.”--Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer (o knize Vzestup drak?)“P?íb?h plný zápletek, který snadno p?e?tete za víkend…Dobrý za?átek slibné ságy.”--San Francisco Book Review (o knize Vzestup drak?)

Reviews

Write your review

Recommended