Martin Eden by Jack London

Martin Eden by Jack London from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Title: Martin Eden
Author: Jack London
Category: Classics
ISBN: 9786059983495
File Size: 2.47 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Martin Eden, Jack London’un 1909 y?l?nda yazm?? oldu?u klasikler aras?na giren bir roman?d?r. Bir gemi i?çisinin yazar olma u?ra??n?n anlat?ld??? romanda tutkulu, â??k, kal?pla?m?? dü?üncelere kar?? sava? veren, soran, sorgulayan, inanan ve idealleri u?runa dü?üncelerini cesurca ifade eden bir karakteri anlat?r.“Martin Eden için neden biraz üzülmeyeyim? Martin Eden bendim. Martin Eden bir bireyciydi, bense bir Sosyalist. ??te bu nedenden ben ya?amaya devam ediyorum ve i?te bu nedenden Martin Eden öldü. …Bu kitap bireycili?e bir sald?r?d?r. Martin Eden, ba?kalar?n?n ihtiyaçlar?n?n fark?na varmayan a??r? bir bireycidir. Hayalleri kayboldu?unda, u?runda ya?ayaca?? hiçbir ?ey kalmaz.”Jack London

Reviews

Write your review

Recommended