array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.0512"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0048"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.0561"
}
Kleszcz | Krzysztof P. ?abenda | StreetLib SRL | 9788379004843 | E-Sentral Ebook Portal

Kleszcz by Krzysztof P. ?abenda

Kleszcz by Krzysztof P. ?abenda from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Title: Kleszcz
Category: General Novel
ISBN: 9788379004843
File Size: 0.82 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Sinopsis

„Kleszcz” Krzysztofa Piotra ?abendy to powie?? dynamiczna i wieloprzestrzenna. Pod wzgl?dem gatunkowym to przede wszystkim powie?? z segmentu politycznej fikcji, ale czytelnik dostanie te? dawk? psychologii politycznej i rozwoju cz?owieka. Ca?o?? spowita jest oniryczn? mg?? i ma zaskakuj?cy koniec.Bohater ksi??ki nie jest paj?czakiem jak wskazuje sam tytu? lecz cz?owiekiem, który zyska? taki przydomek ze wzgl?du na szarawy odcie? skóry. Józef Zybertowicz, czyli Kleszcz z powie?ci ?abendy, ?ywi si? ludzkim cierpieniem. Czeka? (…), kiedy zaczn? zjawia? si? u Inkwizytora Zybertowicza kobiety b?agaj?ce o lito?? dla swoich m??czyzn, gotowe zrobi? dla nich wszystko. Te, Józef to wiedzia?, b?d? go podnieca?y szczególnie, a on b?dzie je z lubo?ci? poddawa? psychicznym torturom. I on, i Szary nasyc? si? wówczas prawdziwym po?ywieniem. Co do tego Inkwizytor nie mia? najmniejszych w?tpliwo?ci. Trzeba by?o tylko cierpliwie czeka?. To by?o ju? tylko kwesti? czasu. Zastraszeni ludzie donosili na siebie bez ?adnych hamulców. Oddzia?y Wzmo?onego Wspierania Prawa ka?dego dnia dokonywa?y licznych zatrzyma?.Autor ubieraj?c swoj? najnowsz? powie?? w form? politycznej fikcji oraz literatury psychologiczno-filozoficznej, chce nas ostrzec przed politycznym i religijnym fanatyzmem, szczególnie, gdy s? one ze sob? mocno powi?zane. Polska rz?dzona przez parti? Pobo?ni i Sprawiedliwi nie ró?ni si? niczym od dyktatury komunistycznej. No, mo?e jedynie has?ami wypisywanymi na sztandarach.„Kleszcz” to równie? powie?? o mi?o?ci, nienawi?ci i z w?tkami filozoficznymi.

Reviews

Write your review

Recommended