Wszystko ju? zblak?o, sp?owia?o... by Andrzej Janczewski

Wszystko ju? zblak?o, sp?owia?o... by Andrzej Janczewski from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Category: History
ISBN: 9788378593867
File Size: 2.28 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Czy zwyk?e ?ycie mo?e by? niezwyk?e? Problemy i wybory ?yciowe pokolenia marca 68 na prze?omie PRL i III Rzeczypospolitej. Brak konformizmu po??czony z niech?ci? do uczestnictwa w awangardzie – zarówno tej dawnej jak i nowej skazuje bohatera tej opowie?ci na egzystencj? bez perspektyw, co ostatecznie sk?ania go do podj?cia decyzji o emigracji. Andrzej JanczewskiUrodzi?em si? pod sam koniec wojny. Potem normalne dzieci?stwo w niezbyt normalnych czasach i barwna m?odo?? w szarej rzeczywisto?ci. Dalej studia i lata zawodowo zwi?zane z elektronik?: pierwsze telewizory kolorowe, pierwszy internet szerokopasmowy. Niedawno przekaza?em pa?eczk? m?odszym. A poza tym proste, zwyczajne ?ycie: ?ona, dzieci, dom i domownicy mniejsi.Co lubi?? Cztery pory roku, lasy, rzeki, zwierz?ta.Co? tam pisa?em zawsze – niegdy? artyku?y w czasopismach bran?owych, teraz czas na proz? i troch? wierszy.

Reviews

Write your review

Recommended