Sistem Asas Pengukuran Kejuruteraan Elektrik

Sistem Asas Pengukuran Kejuruteraan Elektrik

ISBN:

978-983-52-1263-5

Categories:

General Academics
Engineering & IT

File Size

4.52 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Sistem asas pengukuran Kejuruteraan Elektrik ialah elemen asas dan penting dalam semua bidang teknologi terutamanya teknologi elektrik. Justeru, bidang ini merupakan sebahagian keperluan pembelajaran dalam jurusan teknologi bagi ijazah pertama, diploma, dan juga sijil. Buku ini menerangkan secara terperinci tentang teknik pengukuran yang sebenar (metrologi, piawai, dan analisis data), teori serta reka bentuk instrumen pengukuran asas seperti meter voltan, meter ampere, dan meter ohm. Selain itu, teori berserta aplikasi beberapa transduser asas turut diterangkan. Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan rujukan utama untuk pelajar dalam jurusan teknologi sama ada di peringkat sarjana muda, diploma mahupun sijil dan kepada jurutera dan juruteknik yang terlibat dalam bidang ini.