array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.1018"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0031"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.1049"
}
不是你的错 Bu Shi Ni De Cuo | Rainy 小语 | Pelangi ePublishing Sdn. Bhd. | 978-967-431-366-1 | E-Sentral Ebook Portal

不是你的错 Bu Shi Ni De Cuo by Rainy 小语

不是你的错 Bu Shi Ni De Cuo by Rainy 小语
 from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Rainy 小语
Category: Teen Novel
ISBN: 978-967-431-366-1
File Size: 1.98 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

梁紫银,她的母亲被劫匪所害。 关子浩,他的父亲因为盗窃而坐牢。 原本互不相识的两人,却因为一桩抢窃事件,从最初的误解、冰释、相知,直到后来相互扶持,成为知心好友。 子浩帮助紫银走出丧母的伤痛;而紫银也协助子浩,使他的父亲重新做人。 在人生搁浅处交会的两人,共同跨过了生命中的难关,迈向充满希望的明天!

Reviews

Write your review

Recommended