KONSEP AL-TANZIH IMAM AL-QUSHAYRI by Mohd Faizal Abdul Khir & Che Zarrina Saari

KONSEP AL-TANZIH IMAM AL-QUSHAYRI by Mohd Faizal Abdul Khir & Che Zarrina Saari from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
ISBN: 978-967-488-024-8
File Size: 2.26 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Karya ini adalah kajian yang bertujuan menjelaskan konsep altanzih berlandaskan pemikiran dan pandangan salah seorang tokoh Islam terkenal dan berwibawa dalam bidang tasawuf iaitu Imam al-Qushayri. Penulisan bercorak analisis dokumen ini difokuskan kepada karya agung beliau, al-Risalah al-Qushayriyyah yang menjadi salah sebuah rujukan utama para pengamal, pengkaji dan peminat disiplin tasawuf. Kaedah perbandingan turut diaplikasikan antara pandangan Imam al-Qushayri dengan pendapat para ulama Islam yang lain bagi memperhalusi lagi fokus perbincangan berkenaan konsep al-tanzih tersebut. Buku ini memaparkan perbincangan mengenai biodata dan latar belakang kehidupan Imam al-Qushayri, diikuti dengan penjelasan konsep al-tanzih berdasarkan intipati pengajaran al-Qur’an al-Karim dan al-Hadith al-Nabawiyyah, seterusnya menerangkan sumber dan hujah penetapan bagi konsep al-tanzih menurut Imam al-Qushayri. Karya ini turut menghuraikan konsep al-tanzih beliau dengan merujuk karya al-Risalahnya. Secara keseluruhannya karya ini berusaha untuk mendedahkan pandangan ulama sufi beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah dalam membahaskan aspek akidah atau kepercayaan dalam agama Islam berkaitan ketuhanan.

Reviews

Write your review

Recommended