PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN

PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN

ISBN:

978-967-2183-67-9

Categories:

General Academics

File Size

2.87 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Pengurusan Bangunan merupakan satu bidang kerja yang akan bermula ketika bangunan itu mula dibina dan hanya tamat setelah bangunan itu dirobohkan. Khidmat pengurusan bangunan adalah mustahak bagi memastikan khidmat asas yang diperlukan oleh penghuni diberikan dengan sempurna. Konsep pengurusan yang diasaskan 20 atau 30 tahun yang lalu merupakan satu asas untuk membina satu konsep pengurusan yang sesuai dan selari dengan harapan tinggi dari pihak pengguna masa kini. Satu sistem perancangan penyenggaraan terbaik adalah mustahak untuk menentukan kos pengurusan dan pembaikan adalah minima, kadar sewa berpatutan, keselesaan dan keselamatan penghuni di tahap yang tinggi, nilai bangunan stabil atau meningkat dan jangka hayat bangunan dapat dipanjangkan. Buku ini amnya lebih berteraskan amalan praktikal berbanding teori, dan diharap dapat menyumbang kepada perkembangan bidang pengurusan penyenggaraan dan pengubahsuaian bangunan di Malaysia.