Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia

RM 17.99

ISBN:

978-967-440-563-2

Categories:

History
School Exercise
Politics

File Size

2.67 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (2)

Synopsis

Modul Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia membincangkan pengetahuan asas tentang falsafah dan perkembangan pendidikan negara. Kursus ini turut membincangkan tentang model kurikulum, dan kaitan antara falsafah dan kurikulum sebagai persediaan untuk membolehkan pelajar mengurus dan memperkembangkan kurikulum secara lebih efektif. Pelajar, yang merupakan bakal pendidik, diharap dapat memahami dan mejelaskan konsep asas falsafah pendidikan dan perkembangan pendidikan di Malaysia dengan baik.