Teori Kaunseling dan Psikoterapi : Edisi Keempat

Teori Kaunseling dan Psikoterapi : Edisi Keempat

ISBN:

978-967-440-542-7i

Categories:

Motivation
General Academics
Lifestyle

File Size

19.42 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini sesuai dibaca oleh pelajar-pelajar dalam bidang kaunseling yang ingin mengetahui dengan mendalam mengenai teori kaunseling dan psikoterapi. Penerbitan buku ini untuk edisi keempat membuktikan buku seumpama ini mendapat sambutan menggalakan dari pembaca yang berminat dalam bidang ilmu kaunseling. penambahan beberapa tajuk baru dan subtajuk memantapkan lagi isi kandungan buku 'teori kaunseling dan psikoterapi edisi kedua' sebagai rujukan. diharapkan buku ini dapat memperkayakan khazanah ilmu dan menambahkan bilangan buku yang sedia ada dalam bidang ilmu kaunseling dan psikoterapi di negara ini.