BAHASA ARAB 4

BAHASA ARAB 4

ISBN:

9789673623402

Categories:

General Academics
Language & Dictionary
Islam

File Size

90.61 MB

Format

epub

Language

Arabic
Favorite (2)

Synopsis

Buku At-Taisir Fil Arabiah adalah buku untuk mempelajari bahasa Arab bagi peringkat awal. Ia disusun dengan pendekatan bahasa Arab sebagai bahasa komunikatif, bahasa Arab sebagai bahasa untuk memahami agama, dan bahasa untuk memahami budaya Arab dan Islam. Buku ini dilengkapi dengan ciri-ciri yang memudahkan pengajaran dan pembelajaran murid. Cerita-cerita menarik untuk kelancaran dan kefahaman membaca dalam bahasa Arab. Kalimah-kalimah disusun untuk meningkatkan perbendaharaan kosa kata bahasa Arab yang sesuai untuk permulaan pembelajaran bahasa Arab. Terdapat panduan di setiap halaman bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran.