Pembentukan dan Peningkatan Kualiti Guru di Malaysia

Pembentukan dan Peningkatan Kualiti Guru di Malaysia

ISBN:

978-967-2486-01-5

Categories:

General Academics

File Size

6.51 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Agenda Transformasi Pendidikan Negara memerlukan kepada pembentukan dan peningkatan kualiti guru di Malaysia menjelang tahun 2020. Guru praperkhidmatan adalah medan utama yang mampu dijadikan penggerak kepada usaha kerajaan dalam melahirkan modal insan berkualiti tinggi selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Ini kerana guru praperkhidmatan adalah bakal golongan pendidik yang boleh dibentuk melalui aspek kepimpinan dan kredibiliti profesion keguruan ke arah meningkatkan kualiti guru-guru di Malaysia. Buku ini menghuraikan aspek kompetensi profesional yang diambil daripada Standard Guru Malaysia yang dilancarkan pada tahun 2009. Pembentukan dan peningkatan kualiti guru memainkan peranan penting dalam membentuk kepimpinan guru akan datang dan seterusnya melahirkan kualiti modal insan kelas pertama menjelang tahun 2020.