Konsepsualisasi Semula Kurikulum Pendidikan Islam

Konsepsualisasi Semula Kurikulum Pendidikan Islam

ISBN:

e-978-967-2159-70-4

Categories:

General Academics

File Size

20.88 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Pendidikan amat dihargai oleh semua orang sama ada berpendidikan atau tidak. Perbezaan yang paling asas di antara pendidikan dan pendidikan islam dibincangkan secara menyeluruh dalam buku ini. Melihat kepada pemakaian istilah pendidikan pada masa sekarang, menunjukkan bahawa istilah tersebut belum difahami sepenuhnya atau berlaku kekaburan dalam memahami maknanya yang sebenar. Kekaburan turut berlaku dalam pengistilahan pendidikan islam yang membataskan maknanya hanya kepada pengajian ilmu naqli seolah-olah ilmu aqli tidak menjadi sebahagian daripada cakupan pendidikan islam yang syumul. Dikotomi ini semacam melanjutkan lagi tradisi dualisme pendidikan yang tidak selaras dengan konsep pendidikan islam yang asal. Kekaburan ini turut terseret dalam aspek kurikulum sebagai satu cabang ilmu yang khusus dalam bidang pendidikan. Bermula dari definisi yang sempit dan dikritik hebat akhirnya bergerak menjadi satu definisi yang luas dan semakin menyeluruh. Definisi yang terlalu luas akan menjadilan ruang lingkup bidangnya sukar dikawal dan tidak memungkinkan seseorang menjadi pakar dalam bidangnya. Manakala pengertian yang terlalu sempit akan mengabaikan banyak perkara yang relevan dan juga penting. Kesemua kekeliruan dan kekaburan ini berpunca daripada kegagalan untuk meletakkan semula istilah pendidikan islam dan kurikulum pendidikan islam di tempatnya yang paling tepat.