Kajian Tindakan Dalam Pendidikan: Teori dan Amalan

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan: Teori dan Amalan

ISBN:

978-967-2908-85-2

Categories:

General Academics

File Size

10.06 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Kajian tindakan dalam pendidikan telah lama dijadikan pendekatan untuk meningkatkan amalan guru. Sebagai pendekatan kajian pengamal (practitioner research), kajian tindakan boleh dilihat sebagai satu kaedah penyelidikan ataupun sebagai satu kaedah pedagogi. Dalam kedua-dua pendekatan itu, guru dapat meningkatkan amalan dan profesionalisme mereka melalui proses refleksi yang sistematik ke atas amalan dari semasa ke semasa. Tugas guru bukan sahaja tertumpu pada tugas mengajar, tetapi menjadikan tugas mengajar itu menarik, berinovasi dan mendatangkan kepuasan kepada pelajar.