Inovasi dalam Teknologi Pendidikan – Isu dan Cabaran

Inovasi dalam Teknologi Pendidikan – Isu dan Cabaran

ISBN:

978-967-2183-10-5

Categories:

General Academics

File Size

2.42 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (2)

Synopsis

Buku ini ditulis adalah untuk berkongsi maklumat berkaitan isu-isu terkini dalam teknologi pendidikan. Maklumat yang diutarakan dalam buku ini adalah berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dijalankan sebelum ini diperkuatkan lagi dengan kajian literature. Maklumat di dalam buku ini juga adalah hasil rangkuman daripada himpunan penulis-penulis tugasan, perbincangan dan bahan-bahan rujukan yang telah ditelaah oleh penulis sendiri. Diharapkan dengan adanya ruangan untuk perkongsian ini, ia akan dapat membantu masyarakat, khususnya para pendidik dalam mempelbagaikan penggunaan teknologi pendidikan semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Kepelbagaian penggunaan teknologi ini secara langsung dapat meningkatkan mutu penyampaian isi pengajaran dan sekali gus meningkatkan profesion keguruan. Bukan sahaja mengkhusus kepada golongan pendidik, malahan juga kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam bidang pelatihan dan pengucapan awam.