Pengurusan Pendidikan Khas : Masalah Pembelajaran

Pengurusan Pendidikan Khas : Masalah Pembelajaran

ISBN:

978-983-49-0508-8

Categories:

General Academics

File Size

6.66 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Buku Pengurusan Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran memberikan pengetahuan tentang program pendiidkan khas integrasi bermasalah pembelajaran. Buku ini membincangkan prosedur dan peraturan, jenis dan kategori murid, peranan guru pendidikan khas, pembantu pengurusan murid, pentadbir kelas, strategi, kaedah, dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran, serta contoh penggunaan borang. Buku ini boleh dijadikan panduan dan rujukan untuk guru, ibu bapa, pembantu pengurusan murid serta pelajar Institiut Pengajian Tinggi Awam dan Institut Pengajian Tinggi Swasta. Pengalaman penulis lebih 15 tahun dalam pendidikan khas dapat membantu ibu bapa, guru, pembantu pengurusan murid, pensyarah di universiti dan mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan khas mendapat gambaran yang sebenar dan secara realiti tentang Program Integrasi Masalah Pembelajaran di sekolah di negara ini.