Sains Bahan

Sains Bahan

ISBN:

9789835210686

Categories:

General Academics

File Size

12.84 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini memperkenalkan kepada pembaca asas kepada Sains Bahan dan Kejuruteraan dengan memberi penekanan kepada ikatan di antara atom, dan kecacatan dalam logam. Selain itu buku ini juga menyediakan asas mekanisme resapan, proses pemejalan logam, rajah keseimbangan fasa, dan proses rawatan haba. Buku ini juga memperkenalkan kepada pembaca pelbagai kelas bahan termasuklah logam, seramik, polimer, dan komposit serta struktur asasnya. Melalui pembacaan ini, pembaca boleh menggunakan pengetahuan mengenai ikatan di antara atom dan struktur hablur untuk meramal kelakuan fisikal dan kelakuan mekanikal bahan dan proses kegagalan logam. Pembaca juga boleh menggunakan prinsip rajah fasa dan rawatan haba untuk memperbaiki sifat mekanikal bahan.