array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.0074"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0046"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.0120"
}
Sre?ni sever | Arpad Kun | PublishDrive Inc | 9788670005037 | E-Sentral Ebook Portal

Sre?ni sever by Arpad Kun

Sre?ni sever by Arpad Kun from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Title: Sre?ni sever
Author: Arpad Kun
Category: General Novel
ISBN: 9788670005037
File Size: 1.67 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Jednog vrelog dana, Eme Bilion ugledao je svog davno premilulog oca dok kora?a prema njemu s foto-aparatom i kacigom u ruci, a potom tone u zemlju. Upliv magije u svakodnevicu Emeovog rodnog Benina nije uopšte neobi?an, pogotovo ako ste potomak afri?kog vra?a. Me?utim, tako se duhovi retko kad pojavljuju li?no, još manje usred bela dana, i to na benzinskoj pumpi. Nesvakidašnja znamenja izdvoji?e ovog autsajdera od beninske tradicije i vudu kulture, i povesti ga na put, prvo u Francusku, a potom u Norvešku. ?udesni doga?aju prati?e junaka i na ledenom tlu Severa - ožive?e šare na tapetama, biljke ?e šaputati, a pred likom Grete, žene koja se zbog retke kožne bolesti otežano kre?e, u zemlji otu?enih ljudi probudi?e se uspavana ?ula. Arpad Kun nam pripoveda pri?u o jednom ?oveku i dve kulture, o tome kako izgleda biti stranac, ne samo u Africi ili Evropi ve? i u sopstvenom telu, i kakav ose?aj pruža kona?no prona?en dom, oslanjaju?i se na tradiciju magi?nog realizma, poklanjaju?i junacima nesvakidašnju pažnju i razumevanje, uz autenti?nu toplinu u pripovednom glasu. Prevod s ma?arskog: Marija Cindori Šinkovi?

Reviews

Write your review

Recommended