BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

ISBN:

ipgx0008

Categories:

General Academics

File Size

6.08 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Buku BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK_KANAK ditulis berdasarkan proforma terbaharu untuk siswa siswi guru yang sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) id institut Pendidikan Guru (IPG) seluruh negara. Buku ini juga sesuai untuk para guru dalam perkhidmatan, siswa-siswi Fakulti Pendidikan di IPTA/IPTS dan mereka yang terlibat serta berminat untuk meningkatkan ilmu dalam bidang kepimpinan dan perkembangan profesional masing-masing.