array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.0152"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0048"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.0200"
}
Ljubavna poruka klinastim pismom | Tomaš Zmeškal | PublishDrive Inc | 9788670005150 | E-Sentral Ebook Portal

Ljubavna poruka klinastim pismom by Tomaš Zmeškal

Ljubavna poruka klinastim pismom by Tomaš Zmeškal from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Tomaš Zmeškal
Category: General Novel
ISBN: 9788670005150
File Size: 1.55 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Kada se našla u ljubavnom trouglu, Kvjeta je izabrala Jozefa, umesto njihovog zajedni?kog prijatelja Hajneka. Me?utim, tokom turbulentnog posleratnog perioda, Jozefa hapse iz nepoznatog razloga. Hajnek, sada okrutni policijski inspektor, a uz to odgovoran za Jozefovo hapšenje, jedina je osoba od koje Kvjeta može da zatraži pomo?. Ako snagu svake ljubavi potvr?uje ja?ina iskušenja kojima ona uspe da se odupre, onda Jozefovo desetogodišnje potucanje po tamnicama simbolizuje upravo onu veliku prepreku na koju svaka ljubav, bar jednom, mora da nai?e. Dirljivo su iskreni gotovo nadljudski napori koje Zmeškalovi junaciulažu u prevazilaženje životnih prepreka, a pogotovo onih nevidljivih, koje se nalaze unutar samog bi?a. Iza njihovih naizgled malih drama kriju se potresne pri?e totalitarnih režima, strašnih vremena u kojima su se preko države i njenih institucija polagali li?ni ra?uni, kada je privatni život pojedinca bio potpuno ogoljen pred surovim državnim aparatom. Tomaš Zmeškal koristi postmodernisti?ko nasle?e u pripovedanju, pravi kolaž kojim je obuva?en širok spektar književnih tema i motiva: porodi?na saga, istorijske prilike u posleratnoj ?eškoj, moralne dileme, mitovi pa ?ak i neki elementi nau?ne fantastike. Roman Ljubavna poruka klinsatim pismom dobio je Evropsku nagradu za književnost 2011. i nagradu Jožef Škvorecki. Prevod sa ?eskog: Marija Ili? 

Reviews

Write your review

Recommended