array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.2182"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0050"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.2232"
}
De?ji krstaški rat | Denis Gingras | PublishDrive Inc | 9788670005570 | E-Sentral Ebook Portal

De?ji krstaški rat by Denis Gingras

De?ji krstaški rat by Denis Gingras from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Denis Gingras
Category: General Novel
ISBN: 9788670005570
File Size: 2.11 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Kalman, de?ak s ulice koji živi u podzemnim kanalima Bukurešta, ukrao je prsten i lulu od svoje babe vra?are i krišom se ukrcao na de?ji voz pun u?enika nekoliko škola koji su krenuli na more. Pavel, poznati novinar, nalazi se na istom peronu o?ekuju?i slede?i polazak voza i razmišlja o velikoj pri?i koja ?e raskrinkati lanac trgovine decom. Niko ne sluti neverovatan preokret koji ?e se dogoditi. De?ji voz je otet i zaustavljen na pola puta, otmi?ari su naoružani, mašinovo?a je mrtav, a profesori zaklju?ani u kupeu. Mediji, policija, zabrinuti roditelji,doma?a i svetska javnost naga?aju ko stoji iza otmice - arapski teroristi ili lokalna mafija. Me?utim, kada se pojavi lista sa neobi?nim zahtevima, i kada deca sa ulice iz cele Rumunije krenu put zaustavljenog voza, postaje jasno da je u pitanju tek de?ja igra koja je otišla predaleko. Florina Ilis u ovom romanu ispituje onu nevidljivu granicu izme?u nevinosti i iskustva, postavlaju?i pitanje, provokativno u gotovo svakoj kulturi: koliko su deca zaista samo deca, ta?nije, gde se svet nevinosti završava, a gde po?inje zlo? De?ji krstaški rat se ?ita u jednom dahu, i to iz više razloga. Pored filmski uzbudljivog zapleta, svakako treba ista?i i hrabar, eksperimentalan literarni postupak. Pri?a o de?jem krstaškom ratu ispisana je u fragmentima, iz perspektive više od dvadeset likova. Ali ono što posebno doprinosi utisku bujice koja nanosi kroz ovaj roman jesu re?enice odvajane isklju?ivo zapetama i bez naznake ta?ke. Ipak, to nije spre?ilo ni kriti?are ni publiku da uživaju u delu i da proglase Florinu Ilis jednim od najzanimljivijih pera rumunske književnosti.

Reviews

Write your review

Recommended