Biblia Polsko Angielska Nr 7 by Samantha Claire

Biblia Polsko Angielska Nr 7 by Samantha Claire from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Samantha Claire
Category: Christianity
ISBN: 9788283812695
File Size: 8.24 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Wersja Biblii w tej publikacji to Biblia Gda?ska (1881) i Bible in Basic English (1949) . Ma 173,612 odno?ników i pokazuje 2 formaty Biblii. Pismo ?wi?te w tej wersji to Biblia Gda?ska i Bible in Basic English sformatowana w przyjazny w czytaniu i nawigacji format, w skrócie format Navi. ?Znajdziesz tu ka?dy wers wydrukowany równolegle w obu wersjach, polskiej i angielskiej: gda-bbe. ?Znajduje si? tutaj pe?na wersja tekstu, bez równoleg?ego t?umaczenia, kopia Biblia Gda?ska i Bible in Basic English zbudowana dla syntezatora mowy. Nasze urz?dzenie mo?e zatem przeczyta? Ci Bibli? na g?os. ? Jak dzia?a nawigacja Biblii: Testament zawiera indeks ksi?g. Format syntezatora mowy wylicza ksi?gi i rozdzia?y po indeksie ksi??kowym. Testamenty odnosz? si? do siebie nawzajem w indeksie ksi??kowym. Ka?da ksi?ga zawiera odniesienie do Testamentu, do którego nale?y. Ka?da ksi?ga zawiera odniesienie do poprzedniej i/lub kolejnej ksi?gi. Ka?da ksi?ga zawiera indeks rozdzia?ów. Ka?dy rozdzia? zawiera odniesienie do ksi?gi, do której nale?y. Ka?dy rodzia? ma odniesienia do poprzedniego i nast?pnego rozdzia?u. Ka?dy rodzia? ma indeks wersów. Ka?dy rozdzia? w syntezatorze mowy odnosi si? do tego samego rozdzia?u w formacie Navi. Ka?dy wers jest numerowany i zawiera odniesienie do rozdzia?u, do którego nale?y. Ka?dy wers zaczyna si? w nowej linijce, by u?atwi? czytanie. W formacie syntezatora mowy numery wersów nie s? widoczne. Ka?dy odno?nik w indeksie przenosi ci? do lokacji. Spis rzeczy zawiera wszystkie ksi?gi we wszystkich formatach. Wierzymy, ?e stworzyli?my jeden z najlepszych, je?eli nie najlepszy system nawigacji mo?liwy w ebooku! U?atwia wyszukiwanie wersów i jest doskona?y do szybkiego szukania. Po??czenie Biblia Gda?ska i Bible in Basic English i ich nawigacji czyni ten ebook wyj?tkowym. Prosz? zwróci? uwag? na to, ?e syntezator mowy ró?ni si? pomi?dzy urz?dzeniami. Niektóre urz?dzenia go nie wspieraj?. Inne wspieraj? tylko jeden j?zyk, a niektóre wi?cej j?zyków. J?zykiem u?ywanym dla syntezatora mowy jest polski.

Reviews

Write your review

Recommended