array(5) {
 ["library"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["result"]=>
 string(6) "0.0137"
 ["book"]=>
 string(6) "0.0040"
 ["slice"]=>
 string(6) "0.0000"
 ["all"]=>
 string(6) "0.0177"
}
Anna Karenina | Lev Nikolayeviç Tolstoy | PublishDrive Inc | 9789635278084 | E-Sentral Ebook Portal

Anna Karenina by Lev Nikolayeviç Tolstoy

Anna Karenina by Lev Nikolayeviç Tolstoy from in category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Title: Anna Karenina
ISBN: 9789635278084
File Size: 2.91 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Tolstoy, düzyaz?da Ruslar?n en büyük yazar?d?r. (...) ?unu ke?fetti Tolstoy -hiç ku?kusuz, kendisi de bilemedi ke?fini- ya?am?, çok ho?a gidecek bir biçimde, tastamam, biz insano?lullar?n?n zaman duygusuna denk dü?ecek biçimde canland?rman?n yöntemini... Saati say?s?z okurlar?n?n saatiyle ayn? giden, bildi?im tek yazar odur.-Vladimir Nabokovun sonsözünden- Anna Karenina benim okudu?um en mükemmel, en kusursuz, en derin ve en zengin roman. Tolstoyun her ?eyi gören, herkesin hakk?n? veren, hiçbir ?????, hareketi, ruhsal dalgalanmay?, ?üpheyi, gölgeyi kaç?rmayan, inan?lmayacak kadar dikkatli, aç?k, kesin ve zekice bak???, bu roman?n sayfalar? çevirdikçe okura, evet, hayat böyle bir ?ey! dedirtir. Yar??tan önceki bir at?n dirili?ini, mutsuz bir bürokrat?n yava? yava? dü?tü?ü yaln?zl???, bir kad?n kahraman?n?n üst duda??n?, bir büyük ailedeki dalgalanmalar?, hep birlikte ya?anan hayatlar içinde tek tek insanlar?n inan?lmaz ve hayattan da gerçek ki?isel özelliklerini Tolstoy mucizeye varan bir ebedi yetenek, ho?görü ve sanatla önümüzü seriverir. Roman sanat? konusunda e?itim için okunacak, defalarca okunacak ilk roman Anna Kareninad?r. Nabokovun bu büyük roman hakk?ndaki sonsözü ise Tolstoyun mirasç?s? bir ba?ka büyük yazar?n edebiyat, roman ve hayat konusunda vazgeçilmez bir dersi niteli?inde.-Orhan Pamuk-

Reviews

Write your review

Recommended