MANUAL TEKNOLOGI PENANAMAN NANAS

MANUAL TEKNOLOGI PENANAMAN NANAS

RM 17.50

ISBN:

978-967-936-564-1

Categories:

General Academics

File Size

10.04 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2017
Favorite (0)

Synopsis

Di samping kejayaan seperti pengeksportan nanas ke luar negara melalui laut dan penghasilan teknik pemprosesan minimum nanas, industri pengeluaran nanas di negara ini menjadi lebih menarik dan berdaya maju setanding dengan negara pengeluar lain seperti Thailand dan Filipina. Penerbitan Manual Teknologi Penanaman Nanas ini diharap akan menjadi rujukan utama bagi penanaman nanas di  negara ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk memastikan industri ini berkembang dengan pesat pada masa-masa yang akan datang.