Kejayaan dari Dalam

Kejayaan dari Dalam

RM 12.72

ISBN:

ISBN978-967-369-237-8

Categories:

Motivation
Teen Novel

File Size

0.45 MB

Format

epub

Language

English

Release Year

2013
Favorite (1)

Synopsis

Sains sudah membuktikan individu yang berjaya mempunyai ciri psikologi yang berbeza daripada mereka yang kurang berjaya. Kenali diri sendiri sama ada kita tergolong sebagai orang yang berjaya ataupun sebaliknya. Kejayaan kerjaya, profesion dan kehidupan bergantung kepada dua jenis faktor, yakni faktor dalaman dan faktor luaran. Antara kedua-duanya, faktor dalaman memainkan peranan yang lebih besar menentukan kejayaan. Apa yang dikatakan faktor dalaman adalah ciri-ciri psikologi seseorang. Namun, bagi kebanyakan orang mereka menyangka faktor-faktor luaran amat kritikal ke atas kejayaan. Buku ini ditulis bagi menerangkan jenis-jenis faktor dalaman yang amat penting pengaruhnya ke atas kejayaan. Mudah-mudahan dengan cara penerangan yang dituliskan dalam bahasa mudah ini pembaca mendapat gambaran jelas tentang ciri-ciri psikologi yang perlu dikembangkan dalam diri seseorang sebagai persediaan bagi mencapai kejayaan. Bahan-bahan dalam buku ini sudah diterangkan dalam buku-buku saya yang lebih awal, tetapi dalam buku ini bahan-bahan itu diolah semula bagi memudahkan lagi kefahaman, khususnya bagi pembaca yang tidak datang daripada bidang psikologi. Buku ini ditujukan kepada: Pembaca individu yang mahu meningkatkan lagi prestasi kejayaan mereka sekarang. Guru-guru yang mahu meningkatkan lagi prestasi mereka sebagai pendorong kepada para pelajar. Ibu bapa yang mahu membantu anak-anak mereka berjaya, baik di sekolah apatah lagi selepas tamat persekolahan. Mudah-mudahan penerangan yang mudah di dalam buku ini dapat membantu ketiga-tiga golongan sasaran di atas dengan lebih berkesan.