MANUAL TEKNOLOGI FERTIGASI PENANAMAN CILI, ROCKMELON DAN TOMATO

MANUAL TEKNOLOGI FERTIGASI PENANAMAN CILI, ROCKMELON DAN TOMATO

RM 17.50

ISBN:

9789679365474

Categories:

General Academics

File Size

49.95 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2017
Favorite (5)

Synopsis

Manual fertigasi ini dibentuk untuk pengeluaran tanaman secara komersial. Ia mendedahkan prinsip dan teknologi terkini yang boleh diguna pakai untuk pengeluaran hasil yang tinggi dan berdaya maju di peringkat komersial.