Prinsip Asas Penilaian Program Pendidikan

Prinsip Asas Penilaian Program Pendidikan

ISBN:

978-983-52-1387-8

Categories:

General Academics
Religion
Law

File Size

3.99 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (2)

Synopsis

Buku ini menerangkan secara ringkas beberapa pendekatan yang boleh dilaksanakan untuk menilai program pendidikan. Program pendidikan merujuk kepada perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang berkait dengan pengajaran dan pembelajaran dalam skop yang kecil seperti di dalam kelas atau secara meluas, melibatkan sistem sekolah, daerah, negeri atau negara. Penilaian ialah proses memberi status kepada sesuatu objek atau aktiviti untuk menjawab soalan sebaik mana kejayaan objek atau aktiviti tersebut. Buku ini diharap dapat memberikan panduan kepada guru, pensyarah dan pelaksana program dari segi pilihan kaedah menilai kerana konsep asas adalah, sesuatu kaedah itu tidak mutlak dan untuk menggunakan kaedah terbaik bergantung kepada objektif penilaian itu.