UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DI MALAYSIA

UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DI MALAYSIA

ISBN:

978-967-488-017-0

Categories:

General Academics
Law
General Novel

File Size

1.81 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Buku Undang-undang Pekerjaan di Malaysia: Perbincangan Kes-kes ditulis sebagai bahan bacaan tambahan kepada mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai undang-undang pekerjaan di Malaysia. Buku ini membincangkan perkara-perkara yang melibatkan perhubungan majikan dengan pekerja termasuklah maksud pekerja, kontrak pekerjaan, majikan, sumber termadan syarat kontrak pekerjaan, jenis-jenis penamatan, masalah gangguan seksual di tempat kerja serta perlindungan yang disediakan untuk pekerja yang mengalami kecederaan semasa bekerja. Buku ini membincangkan prinsipcommon law, dan Akta-akta yang berkaitan seperti Akta Kerja 1955, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Pampasan Pekerja 1952 dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.Buku ini turut merujuk kepada Peraturan Kerja (Faedah Penamatan dan Renti kerja Sentara) 1980, Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja turut juga disentuh. Buku ini memasukkan perbincangan kes-kes dengan meletakkan petikan penghakiman bagi memudahkan pembaca memahami bagaimanakah mahkamah mencapai keputusannya dalam kes-kes tersebut.