AMALAN KADAR BINA HARGA KERJA BANGUNAN

AMALAN KADAR BINA HARGA KERJA BANGUNAN

ISBN:

978-967-2183-58-7

Categories:

General Academics

File Size

6.42 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini dapat memberi panduan khususnya secara awalan kepada mereka yang bakal menceburi bidang pembinaan untuk menyediakan harga kerja binaan di mana apa yang bakal dipersembahkan dalam buku ini adalah hasil daripada kajian, temubual, soal selidik dan pemerhatian yang telah dibuat oleh penulis ke atas situasi kerja pembinaan sebenar dengan berdasarkan kepada kaedah pendekatan tempatan (local approach method). Buku ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan tambahan oleh para pelajar ukur bahan, ukur bangunan dan kejuruteraan awam dalam menambahkan input-input pengajian mereka.

Reviews

0 out of 5
(0) reviewrs