BAHTERA MARHALAH BANGSA: ISU-ISU NEGARA BANGSA

BAHTERA MARHALAH BANGSA: ISU-ISU NEGARA BANGSA

ISBN:

978-967-0468-19-8

Categories:

General Academics

File Size

0.53 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Primodial, Sui-Generis, Ethno Etnik atau Masyarakat sivik. Ini adalah otologi pengkisahan jatuh bangun, runtuh dan terbinanya sesebuah Negara dan bangsa. Dalam membangun tamadun dua bahagian perlu diteliti dan diurus dengan baik. Bahagian yang pertama adalah pembangunan negara yang meliputi pembangunan ekonomi, prasarana, institutional, urus tadbir dan pasaran untuk memastikan ketidakseimbangan, kemunduran, kepinggiran dan kemiskinan di atasi demi memastikan kualiti hidup rakyat terbela dengan baik. Matlamat akhir pembangunan negara adalah untuk meningkat pengupayaan njati dan potensi diri rakyatnya itu. Manakala aspek kedua tertumpu kepada pembinaan negara bangsa untuk memastikan solidariti dan kestabilan politik terbina. Buku kecil ini mengetengahkan Isu-isu yang mampu diangkat untuk perbincangan serta di fikirkan bersama dan ianya juga merupakan topik-topik semasa yang relevan untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan pelajar serta masyarakat umum yang peka, patriotik prihatin, menyintai serta kasih kepada Negara Malaysia.

Reviews

0 out of 5
(0) reviewrs