KESELAMATAN BANGUNAN DAN KAWALAN KEBAKARAN

KESELAMATAN BANGUNAN DAN KAWALAN KEBAKARAN

RM 40.00

ISBN:

978-967-2183-70-9

Categories:

General Academics

File Size

21.47 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Panduan di dalam buku ini adalah menjurus kepada Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 yang wujud daripada Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Street, Drainage and Building Act 1974 Akta 133). Isi kandungan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 ini banyak dipetik daripada negara-negara lain, khususnya Britain. Sebelum penggubalan undang-undang ini, amalan yang digunapakai di Malaysia ialah berpandukan kepada ordinan-ordinan, enekmen-enekmen atau lain-lain undang-undang yang digubal oleh negeri-negeri dan digunapakai di peringkat kerajaan-kerajaan tempatan. Diharapkan buku ini dapat memberikan panduan kepada mereka yang berkecimpung di dalam penyediaan pelan-pelan bangunan baru dan pelan-pelan ubahsuai bangunan. Buku ini juga amat relevan untuk digunakan oleh lain-lain para profesional yang menguruskan bangunan, pengurus pengawal keselamatan dan pelajar-pelajar di dalam jurusan pembinaan.