ISU-ISU DALAM MASYARAKAT ISLAM

ISU-ISU DALAM MASYARAKAT ISLAM

ISBN:

978-967-2216-37-7

Categories:

General Academics
History

File Size

0.90 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Islam memainkan peranan penting dalam masyarakat Malaysia bukan hanya kerana ia dianggap sebagai agama rasmi di negara ini, bahkan juga disebabkan oleh pengaruhnya dalam membentuk norma dan nilai dalam masyarakat. Penjelasan mengenai sejarah pengalaman masyarakat Islam adalah penting untuk diketengahkan, kerana sejarah mengajar masyarakat untuk sentiasa belajar dari yang lalu dan berhati-hati menempuh masa yang akan datang. Artikel yang dimuatkan dalam buku ini merangkumi perbincangan dalam bidang sejarah dan juga syariah. Secara umumnya, kesemua artikel tersebut berkisar tentang sejarah dan perkembangan yang terjadi dalam kalangan masyarakat Muslim di Malaysia, Asia Tenggara dan juga Asia Barat.