KONSEP DAN APLIKASI INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN ALAM SEKITAR

KONSEP DAN APLIKASI INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN ALAM SEKITAR

RM 28.00

ISBN:

978-967-2216-57-5

Categories:

General Academics

File Size

1.13 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Buku ini memfokuskan kepada interaksi masyarakat dengan persekitaran mereka hasil daripada kajian serta tinjauan yang dihasilkan oleh penyelidik daripada pelbagai disiplin yang berkaitan. Bagi menarik minat pembaca, rangkuman 12 bab dalam buku ini yang disusun bermula dengan pengenalan, diikuti dengan interaksi masyarakat dengan persekitaran, beberapa kajian kes berkaitan masyarakat dan persekitaran dan diakhiri dengan penutup, diharap membantu mendidik pembaca khususnya masyarakat supaya peka dengan persekitaran yang diakibatkan oleh hubungan manusia khususnya masyarakat dengan persekitaran.