PELANCONGAN SUKAN: KONSEP DAN KAJIAN KES

PELANCONGAN SUKAN: KONSEP DAN KAJIAN KES

RM 36.00

ISBN:

978-967-2216-53-7

Categories:

General Academics
Language & Dictionary

File Size

2.07 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2018
Favorite (1)

Synopsis

Buku Pelancongan Sukan di Malaysia: Konsep dan Kajian Kes ini adalah satu-satunya karya suntingan yang membincangkan tentang perkembangan pelancongan sukan di Malaysia. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian utama. Pertama, konsep dan teoritikal dalam pelancongan sukan dengan mengambil latar senario di Malaysia. Terdapat lima bab di bahagian ini iaitu Konsep dan teori dalam pelancongan sukan, Pelancongan sukan dan prospek ekonomi di Malaysia, Pelancongan sukan dan industri sukan di Malaysia, Perspektif Islam terhadap pelancongan sukan di Malaysia dan Isu penglibatan wanita dalam pelancongan sukan di Malaysia.Bahagian kedua buku ini membincangkan beberapa kajian kes terpilih tentang pelancongan sukan di Malaysia. Karya suntingan ini memiliki kelebihan sebagai sumber rujukan kepada pelbagai pihak dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap pelancongan sukan dalam beberapa aspek.