Kajian Tindakan dalam Pendidikan

Kajian Tindakan dalam Pendidikan

ISBN:

978-967-440-594-6

Categories:

General Academics
School Exercise

File Size

3.49 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Buku ini melatih pelajar untuk bertanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan pelajar di sekolah dan masyarakat setempat. Melalui buku ini pelajar membina pengetahuan dan pengalaman untuk mengendalikan kajian tindakan dalam pendidikan. Penekanan dalam buku ini adalah untuk mengasah pemahaman dalam semua aspek berkaitan dengan kajian tindakan untuk membolehkan pelajar menyediakan kertas cadangan dan seterusnya mengendalikan satu kajian tindakan. Ia kemudian diakhiri dengan laporan kajian tindakan dalam pendidikan. Pengalaman ini adalah sangat penting untuk memupuk sikap tanggungjawab seorang guru yang perlu sentiasa membuat refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membantu kemajuan pelajarnya khasnya dan masyarakat sekitar amnya.