Indeks Kesejahteraan Keluarga Negeri Johor

Indeks Kesejahteraan Keluarga Negeri Johor

RM 16.80

ISBN:

978-967-2389-49-1

Categories:

General Academics

File Size

1.13 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (1)

Synopsis

Laporan Kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga yang dihasilkan ini memberikan gambaran tentang keadaan kesejahteraan keluarga di negeri Johor. Secara keseluruhannya, tahap kesejahteraan keluarga di negeri Johor berada pada tahap yang baik. Namun begitu, masih terdapat ruang-ruang yang perlu ditambah baik dalam usaha untuk memperkasakan dan memastikan kecemerlangan institusi kekeluargaan di negeri Johor. Kajian tindakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak bertanggungjawab dalam menambahbaik mana-mana domain yang berkaitan dengan sistem penyampaian dan perkhidmatannya. Justeru, melalui kajian yang komprehensif ini, pelbagai pihak perlulah bersikap lebih terbuka terhadap kajian dari mana-mana domain yang mencatatkan bacaan yang kurang memuaskan, seterusnya mengambil langkah yang lebih telus, dinamik dan berintegriti dalam menambahbaik sistem perkhidmatan dengan beberapa pendekatan serta alternatif terbaik yang mengambil kira cost and effect. Dalam usaha kerajaan memperkasakan institusi kekeluargaan, apa yang diimpikan oleh rakyat negeri Johor adalah sebuah kehidupan yang hormani dan sejahtera, dengan sistem perkhidmatan yang berkualiti.