PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN: MODEL SISTEM KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN: MODEL SISTEM KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

RM 13.00

ISBN:

978-967-2916-91-8

Categories:

General Academics
Business & Management
Finance & Investments

File Size

11.61 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2020
Favorite (3)

Synopsis

Buku ini membincangkan mengenai topik Model Pelaksanaan Keusahawanan di Kolej Komuniti dengan memberi penekanan terhadap program keusahawanan di Kolej Komuniti Malaysia. Buku ini disusun dengan teliti agar menjadi satu panduan dan rujukan kepada pensyarah, pelajar dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dalam melibatkan diri dengan program keusahawanan dengan melihat contoh pelaksanaan Model oleh Kolej Komuniti Malaysia. Pengisian buku ini juga dapat meningkatkan pengetahuan, keupayaan berkreativiti dan inovasi dalam mencapai kejayaan dalam program keusahawanan.