Pengenalan Asas Arduino

Pengenalan Asas Arduino

RM 21.00

ISBN:

978-983-49-2633-5

Categories:

General Academics
Science

File Size

29.55 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (117)

Synopsis

Arduino ialah platform elektronik sumber terbuka berasaskan perkakasan dan perisian yang mudah digunakan. la juga dikenali sebagai mikropengawal Arduino. Mikropengawal Arduino digunakan sebagai otak bagi menghasilkan pelbagai projek mudah hinggalah kompleks. Buku ini akan mendedahkan langkah mudah ke arah memahami dan mempelajari mikropengawal Arduino. Mikropengawal Arduino dihasilkan bagi pelajar atau pengguna yang bukan daripada aliran kejuruteraan untuk mempelajari dan menghasilkan sesuatu projek. Oleh itu, mikropengawal Arduino merupakan sebuah perisian yang mudah difahami dan dipelajari. Buku ini berkonsepkan penerangan berserta ilustrasi bagi memudahkan dan meningkatkan kefahaman pembaca. Selain itu, buku ini juga sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah menengah, universiti, kolej, politeknik dan guru-guru yang terlibat dengan subjek Reka Bentuk dan Teknologi. Orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang pengaturcaraan juga boleh membaca buku ini sebagai pengetahuan tambahan. Arduino ialah platform elektronik sumber terbuka berasaskan perkakasan dan perisian yang mudah digunakan. la juga dikenali sebagai mikropengawal Arduino. Mikropengawal Arduino digunakan sebagai otak bagi menghasilkan pelbagai projek mudah hinggalah kompleks. Buku ini akan mendedahkan langkah mudah ke arah memahami dan mempelajari mikropengawal Arduino. Mikropengawal Arduino dihasilkan bagi pelajar atau pengguna yang bukan daripada aliran kejuruteraan untuk mempelajari dan menghasilkan sesuatu projek. Oleh itu, mikropengawal Arduino merupakan sebuah perisian yang mudah difahami dan dipelajari. Buku ini berkonsepkan penerangan berserta ilustrasi bagi memudahkan dan meningkatkan kefahaman pembaca. Selain itu, buku ini juga sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah menengah, universiti, kolej, politeknik dan guru-guru yang terlibat dengan subjek Reka Bentuk dan Teknologi. Orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang pengaturcaraan juga boleh membaca buku ini sebagai pengetahuan tambahan.