PANDUAN ASAS PEMIKIRAN REKA BENTUK PRODUK

PANDUAN ASAS PEMIKIRAN REKA BENTUK PRODUK

RM 33.00

ISBN:

9789673636464

Categories:

General Academics
Business & Management
Art & Graphics

File Size

51.57 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (1)

Synopsis

Pemikiran reka bentuk produk penting bagi seseorang pereka bentuk dalam bidang reka cipta, inovasi dan reka bentuk. Formulasi sesebuah idea rekaan berdasarkan pemikiran reka bentuk boleh dihasilkan melalui strategi, metodologi dan proses melibatkan reka bentuk yang bersesuaian mengikuti kes penghasilan produk. Buku ini menekankan beberapa aspek teori dan praktikal dalam penghasilan sesuatu produk. Ia mencakupi pengenalan, model pemikiran reka bentuk dan model reka bentuk, proses perkembangan produk, kaedah reka bentuk, strategi pemikiran reka bentuk dan cabaran pemikiran reka bentuk produk pada masa hadapan. Selain itu, buku ini menggunakan kedua-dua instrumen analisis dan teknik generatif. Kaedah yang digunakan dalam buku ini merangkumi aspek perniagaan, model prototaip, visualisasi data, strategi inovasi, reka bentuk organisasi, penyelidikan (kualitatif dan kuantitatif) dan kesedaran harta intelek. Diharap buku ini boleh dijadikan panduan kepada pereka bentuk dari segi berfikir secara berstruktur dan tidak berstruktur. Ia juga sesuai untuk pelajar, penyelidik dan ahli akademik dalam menghasilkan sesuatu reka bentuk produk bagi manfaat pengguna dan industri.