KEPIMPINAN AKADEMIK di UNIVERSITI

KEPIMPINAN AKADEMIK di UNIVERSITI

RM 26.00

ISBN:

9789673636440

Categories:

Motivation
General Academics
Business & Management

File Size

3.01 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (0)

Synopsis

“Pihak universiti perlu mengurus bakat kepimpinan dalam kalangan staf akademik bagi memastikan pentadbiran universiti dapat berjalan secara efisien dan efektif bagi mencapai KPI utama sesebuah pusat pengajian tinggi…” TAN SRI ABDUL HALIM ALI Pengerusi Lembaga Pengarah UTM. “Buku ini wajar menjadi rujukan kepada staf akademik yang baru menceburi sektor Pendidikan tinggi. Dengan memahami dan menghayati asas-asas pentadbiran universiti, saya yakin mereka dapat menyumbang kepada pembangunan universiti yang berimpak tinggi…” DATO’ SERI IR. DR. ZAINI UJANG Mantan Ketuan Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi. “Penerbitan buku seperti ini memang dinantikan oleh para pensyarah khususnya mereka yang dilantik sebagai pentadbir akademik universiti. Apa yang tertera di dalamnya boleh dijadikan asas untuk melahirkan pemimpin akademik efektif yang sangat diperlukan untuk memimpin universiti kearah kecemerlangan…” DATO’ PROF. EMERITUS IR. DR. ZAINAL MOHAMED Mantan Pengurusi Lembaga Pengarah UniMAP dan Mantan Naib Canselor UMK. “Saya dapati penulis buku ini berusaha berkongsi pengalaman dalam hal pentadbiran universiti dari peringkat jabatan sehinggalah pentadbiran tertinggi agar ia boleh menjadi panduan dan pengajaran yang berguna untuk semua staf akademik…” PROF. DATUK IR. DR. WAHID OMAR Naib Canselor UTM “Semua staf akademik perlu menjalani program kepimpinan akademik sama ada di UTMLead atau di AKEPT bagi membolehkan mereka menjadi sebahagian dari pemimpin universiti lebih maju dan cemerlang…” PROF. DR. SALLEH ABU Pengarah Kanan Pusat Kepimpinan Akademik UTM (UTMLead).