Fizik Am: Contoh Masalah, Penyelesaian, & Hitungan Berkomputer

Fizik Am: Contoh Masalah, Penyelesaian, & Hitungan Berkomputer

RM 42.00

ISBN:

9789835215766

Categories:

General Academics
Science

File Size

35.50 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (10)

Synopsis

Buku ini menjelaskan konsep dan prinsip fizik yang menjadi asas kepada pemahaman dalam pembelajaran sains dan kejuruteraan. Buku ini ditulis untuk memenuhi keperluan pembelajaran fizik am yang ditawarkan kepada pelajar tahun pertama di universiti, pra-universiti, dan matrikulasi. Mekanik, sifat jirim, dan haba ialah tajuk yang terkandung dalam buku ini. Setiap bab dalam buku ini dimulakan dengan ringkasan konsep dan prinsip asas, takrifan, dan rumus penting. Untuk memudahkan pemahaman, beberapa contoh masalah diberikan berserta cara penyelesaian. Langkah penyelesaian diperinci untuk membina kefahaman pelajar. Rajah turut dilukis untuk membantu pelajar menggambarkan keadaan dan konsep fizik yang hendak diselesaikan. Penyelesaian juga dilakukan melalui bantuan perisian wxMaxima untuk membina kemahiran menghitung dengan komputer sejak dari mula lagi. Pengetahuan dan kemahiran yang terkandung dalam buku ini adalah asas penting untuk pembelajaran lanjut dalam bidang fizik.