Mekanik Bendalir: Teori & Penggunaan

Mekanik Bendalir: Teori & Penggunaan

RM 46.00

ISBN:

978-983-52-1360-1

Categories:

General Academics
Engineering & IT

File Size

37.30 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (9)

Synopsis

Mekanik bendalir ialah kajian yang melibatkan bendalir dalam keadaan diam (statik), bendalir yang bergerak (dinamik), dan sebarang kesan terhadap sempadan sama ada permukaan pepejal atau bendalir yang lain. Oleh itu, mekanik bendalir bolehlah dikatakan sebagai kajian daya dan gerakan yang melibatkan bendalir.Buku ini mengetengahkan asas mekanik bendalir yang perlu dikuasai oleh pelajar kejuruteraan pada peringkat diploma dan ijazah di institusi pengajian tinggi untuk mengkaji persoalan yang lebih mencabar dalam bidang mekanik bendalir yang lebih kompleks. Penampilan buku ini dimantapkan lagi dengan latihan yang diberikan pada akhir setiap bab.Buku ini juga sesuai sebagai rujukan oleh jurutera yang ingin mengulang kaji atau menilai kembali pengetahuan mereka tentang mekanik bendalir. Di samping itu, sebahagian daripada kandungan buku ini boleh dimanfaatkan oleh calon yang ingin menduduki peperiksaan kompetensi Bahagian A – Matematik Praktik untuk Jurutera Stim dan Jurutera Enjin Pembakaran Dalam Gred Satu dan Dua kendalian Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Malaysia.