Kemahiran Literasi Asas Kanak-kanak

Kemahiran Literasi Asas Kanak-kanak

RM 14.00

ISBN:

978-983-49-0592-7

Categories:

General Academics

File Size

40.27 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (2)

Synopsis

Kemahiran Literasi Asas Kanak-kanak ditulis untuk guru pelatih, guru dalam perkhidmatan, ibu bapa serta individu yang berminat dan terlibat dalam proses mendidik kanak-kanak. Kandungan buku diorganisasikan mengikut tiga bahagian: literasi asas bahasa, literasi asas khusus yang memberikan tumpuan kepada kanak-kanak bekeperluan khas dan literasi asas pelbagai bidang. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk:

• Menjelaskan konsep kemahiran literasi asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak.

• Mencadangkan strategi-strategi berkesan untuk memupuk kemahiran literasi asas kanak-kanak. Buku ini merupakan usaha awal Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia untuk menyebarluaskan ilmu dan amalan literasi asas dalam proses mendidik kanak-kanak. Kemahiran Literasi Asas Kanak-kanak ditulis untuk guru pelatih, guru dalam perkhidmatan, ibu bapa serta individu yang berminat dan terlibat dalam proses mendidik kanak-kanak. Kandungan buku diorganisasikan mengikut tiga bahagian: literasi asas bahasa, literasi asas khusus yang memberikan tumpuan kepada kanak-kanak bekeperluan khas dan literasi asas pelbagai bidang. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk:

• Menjelaskan konsep kemahiran literasi asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak.

• Mencadangkan strategi-strategi berkesan untuk memupuk kemahiran literasi asas kanak-kanak. Buku ini merupakan usaha awal Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia untuk menyebarluaskan ilmu dan amalan literasi asas dalam proses mendidik kanak-kanak. Kemahiran Literasi Asas Kanak-kanak ditulis untuk guru pelatih, guru dalam perkhidmatan, ibu bapa serta individu yang berminat dan terlibat dalam proses mendidik kanak-kanak. Kandungan buku diorganisasikan mengikut tiga bahagian: literasi asas bahasa, literasi asas khusus yang memberikan tumpuan kepada kanak-kanak bekeperluan khas dan literasi asas pelbagai bidang. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk:

• Menjelaskan konsep kemahiran literasi asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak.

• Mencadangkan strategi-strategi berkesan untuk memupuk kemahiran literasi asas kanak-kanak. Buku ini merupakan usaha awal Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia untuk menyebarluaskan ilmu dan amalan literasi asas dalam proses mendidik kanak-kanak.