Kreatif Bersama Micro:bit

Kreatif Bersama Micro:bit

RM 21.00

ISBN:

978-983-49-2634-2

Categories:

General Academics
Science

File Size

23.13 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (8)

Synopsis

Micro:bit ialah sebuah papan litar yang digunakan untuk membuat sistem pengawalan dan boleh berinteraksi dengan peranti elektronik yang lain. Micro:bit merupakan platform perkomputeran fizikan berdasarkan papan pengawal mikro yang mudah. Melalui buku ini, pembaca akan didedahkan konsep asas mereka cipta peralatan inovasi dengan menggunakan alatan elektronik yang dikawal oleh papan litar micro:bit. Selain itu, terdpaat juga penerangan tentang pengaturcaraan mudah berasaskan bahasa blok yang boleh difahami oleh pembaca untuk menghasilkan projek inovasi. Buku ini sesuai sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran kepada guru yang terlibat dengan subjek Reka Bentuk dan Teknologi bagi pelajar sekolah rendah dan menengah. Selain itu, masyarakat awam yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang pengaturcaraan juga boleh membaca buku ini untuk penambahan ilmu pengetahuan. Micro:bit ialah sebuah papan litar yang digunakan untuk membuat sistem pengawalan dan boleh berinteraksi dengan peranti elektronik yang lain. Micro:bit merupakan platform perkomputeran fizikan berdasarkan papan pengawal mikro yang mudah. Melalui buku ini, pembaca akan didedahkan konsep asas mereka cipta peralatan inovasi dengan menggunakan alatan elektronik yang dikawal oleh papan litar micro:bit. Selain itu, terdpaat juga penerangan tentang pengaturcaraan mudah berasaskan bahasa blok yang boleh difahami oleh pembaca untuk menghasilkan projek inovasi. Buku ini sesuai sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran kepada guru yang terlibat dengan subjek Reka Bentuk dan Teknologi bagi pelajar sekolah rendah dan menengah. Selain itu, masyarakat awam yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang pengaturcaraan juga boleh membaca buku ini untuk penambahan ilmu pengetahuan. Micro:bit ialah sebuah papan litar yang digunakan untuk membuat sistem pengawalan dan boleh berinteraksi dengan peranti elektronik yang lain. Micro:bit merupakan platform perkomputeran fizikan berdasarkan papan pengawal mikro yang mudah. Melalui buku ini, pembaca akan didedahkan konsep asas mereka cipta peralatan inovasi dengan menggunakan alatan elektronik yang dikawal oleh papan litar micro:bit. Selain itu, terdpaat juga penerangan tentang pengaturcaraan mudah berasaskan bahasa blok yang boleh difahami oleh pembaca untuk menghasilkan projek inovasi. Buku ini sesuai sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran kepada guru yang terlibat dengan subjek Reka Bentuk dan Teknologi bagi pelajar sekolah rendah dan menengah. Selain itu, masyarakat awam yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang pengaturcaraan juga boleh membaca buku ini untuk penambahan ilmu pengetahuan.