Pemikiran Mengenai Ilahiyyat Sejarah Perkembangan dan Aliran Akidah

Pemikiran Mengenai Ilahiyyat Sejarah Perkembangan dan Aliran Akidah

RM 17.50

ISBN:

978-983-49-2268-9

Categories:

Islam

File Size

52.91 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (0)

Synopsis

Isu Ilahiyyat atau ketuhanan merupakan isu asas kepada manusia yang beragama. Pemikiran terhadap satu kuasa luar biasa yang mengatur dan mentadbir kehidupan manusia menjadi perkara asas yang dibincangkan ahli sosiologi agama. Terdapat kepelbagaian bentuk persepsi dan pemikiran manusia mengenai hal ehwal ketuhanan berdasarkan pegangan dan anutan agama yang berlainan. Untuk memahami perkara asas tentang ketuhanan yang merangkumi persoalan zat, nama dan sifat-sifat Allah SWT ini, wujud pelbagai aliran pemikiran dalam sejarah panjang perkembangan mengenai ketuhanan. Oleh yang demikian, susur galur sejarah aliran pemikiran ini perlu diketahui bagi menentukan kebenaran ilmu yang menjadi persoalan penting yang wajib diketahui dalam akidah yang berhubung persoalan Ilahiyyat ini. Oleh itu, buku ini ditulis bagi memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca berhubung isu yang dibangkitkan berkaitan dengan Ilahiyyat.Isu Ilahiyyat atau ketuhanan merupakan isu asas kepada manusia yang beragama. Pemikiran terhadap satu kuasa luar biasa yang mengatur dan mentadbir kehidupan manusia menjadi perkara asas yang dibincangkan ahli sosiologi agama. Terdapat kepelbagaian bentuk persepsi dan pemikiran manusia mengenai hal ehwal ketuhanan berdasarkan pegangan dan anutan agama yang berlainan.

Untuk memahami perkara asas tentang ketuhanan yang merangkumi persoalan zat, nama dan sifat-sifat Allah SWT ini, wujud pelbagai aliran pemikiran dalam sejarah panjang perkembangan mengenai ketuhanan. Oleh yang demikian, susur galur sejarah aliran pemikiran ini perlu diketahui bagi menentukan kebenaran ilmu yang menjadi persoalan penting yang wajib diketahui dalam akidah yang berhubung persoalan Ilahiyyat ini. Oleh itu, buku ini ditulis bagi memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca berhubung isu yang dibangkitkan berkaitan dengan Ilahiyyat.