Sehari Sepatah Kata

Sehari Sepatah Kata

RM 17.50

ISBN:

978-982-49-2807-0

Categories:

Language & Dictionary

File Size

33.53 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2021
Favorite (1)

Synopsis

Buku Sehari Sepatah Kata ini membincangkan persoalan penggunaan bahasa yang mencakupi aspek ejaan dan sebutan, morfologi, sintaksis, diksi, dan peristilahan. Setiap kata yang dibincangkan diberikan contoh penggunaan yang salah dan yang betul, serta penjelasan tentang kesalahan untuk mengukuhkan pemahaman. Kata yang dipilih mencakupi kata umum dan istilah yang sebahagiannya terdiri daripada istilah dalam bidang undang-undang. Setiap kata yang dipaparkan menarik perhatian pengguna bahasa yang sering melakukan kesilapan dari segi nahu atau mengalami kekeliruan dalam pemilihan dan penggunaan kata yang tepat (diksi).

Dengan cara ini, pengguna dengan jelas dipandu untuk memilih kata atau ungkapan yang betul. Dengan olahan yang mudah dan bersahaja, dan pemaparan maklumat linguistik tentang sesuatu kata yang sering menimbulkan persoalan kepada pengguna bahasa, buku ini menyajikan kelainan daripada buku yang sedia ada dalam pasaran. Dengan demikian, buku ini menjadi panduan dan rujukan mudah kepada para penulis, penterjemah, editor, wartawan, guru, penyiar dan pelajar dari peringkat sekolah menengah rendah hinggalah peringkat pengajian tinggi untuk menggunakan bahasa yang baik dan betul, sama ada dalam konteks lisan mahupun tulisan.