Pemikiran Tasawuf Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Pemikiran Tasawuf Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

RM 21.25

ISBN:

978-967-481-615-5

Categories:

Autobiography,Biography & Memoirs
Islam

File Size

1.18 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (2)

Synopsis

Penulisan kandungan buku ini sebahagian besar disusun daripada kandungan tesis penulis pada peringkat Ijazah Doktor Falsafah. Penulis menghurai dan menganalisis pemikiran kerohanian Yusuf al-Qaradhawi berteraskan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menjadikan ilmu sebagai kayu ukur atau neraca kebenaran dan kepalsuan dalam menilai amalan kerohanian.