Aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) melalu Kaedah Pembelajaran Koperatif

Aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) melalu Kaedah Pembelajaran Koperatif

ISBN:

978-967-2908-52-4

Categories:

General Academics

File Size

4.29 MB

Format

epub

Language

BM
Favorite (0)

Synopsis

Buku Aktiviti Pengajaran dan Pemudahcara (PdPc) melalui Kaedah Pembelajaran Koperatif adalah sebuah buku yang memaparkan aktiviti semasa proses pengajaran dan pemudahcara (PdPc) melalui kaedah pembelajaran koperatif. Diharapkan buku ini dapat menyumbangkan satu bahan ke arah pembelajaran era sekarang yang lebih kepada kemenjadian pelajar, fokusnya banyak penglibatan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi buku ini sebagai bahan bantu mengajar serta bahan rujukan kepada bakal guru dan guru dalam mengaplikasikan pendekatan pengajaran koperatif yang amat ditekankan dalam sistem pendidikan sekarang. Buku ini sesuai untuk semua pendidik dan bakal pendidik dalam melatih pendidik menjadikan aktiviti dalam kelas lebih menyeronokkan dan kemenjadian pelajar dapat direalisasikan.